roháčkov preklad

Pred pár dňami som sa dostal do nepríjemného sporu o Roháčkov preklad Biblie. Sám ho dôkladne nepoznám a nepoužívam, stretol som sa však už s rôznymi názormi naň (a svedectvam o ňom). Rád by som si teda veci usporiadal a dospek k ako-tak kvalifikovanému náhľadu.

Má tu k tejto téme niekto čo povedať? Prečo roháčkovskú Bibliu mnohí zbožní považujú za ten najlepší a najvernejší preklad? Prečo ho naopak mnohí vzdelaní považujú za nedokonalý a prekonaný?

ja ako "solaskripturak"

na Rohackov preklad nedam dopustit...ta jeho znamenita prekladova doslovnost sa ukaze v plnom svetle, ked sa chceme co najviac "vydolovat" z originalnych textov Pisma a ich kontextu
.
na biblickych hodinach zase rad porovnavam aj ostatne preklady, nech viem, co na ten-ony vers napisali "ostatni prekladatelia"
.
pre oficialne vieroucne dovody, citania v kostoloch atd sa akosi patri mat "vlastny" preklad z prostredia evanjel.cikvi, no pre male biblicke skupiny sa kludne mozu primiesat aj "ostatne" preklady - katolicky, Rohackov, ekumenicky...
.
a hlavne si myslim, ze nejde ani tak o jemne odtiene jazykovej formy roznych prekladov Pisma, ako o zitie jeho samotneho obsahu

tusim

nejake komentare o vyzname slova solakripturak tu boli zrusene....
.
nuz co, velky brat pracuje ;)

Roháček

Ak sa nemýlim, prof. Roháček v skutočnosti nebol profesor teológie. Skúsim zohnať jeho životopis. Myslím, že jadro sporu leží niekde tu:

Keď sme sa stretli S prejavom čohosi citového, s vyznaním lásky k Pánovi, ponáhľali sme sa prehlásiť to za sektárstvo. (Cestou Svetla 06/08 - Z článku, ktorý sa snaží analyzovať, prečo za socializmu cirkev zlyhala a potrebuje pokánie.)

Hovorí sa, že každá líška svoj chvost chváli. A každý svoje obdarovanie. O tom je 1Kor12.

Niektorí teológovia to nepochopili a myslia si, že celá cirkev je iba šedá kôra mozgová (parafrázujem Pavla z citovanej kapitoly), preto neznesú, aby sa robilo v cirkvi niečo iné, ako rozmášľanie. Viď http://evanjelik.sk/node/3798 - tam bili do pomoci biednym (=sociálnej práce).

Do Roháčka a Royových zasa za citovosť. Keď porovnám evanjelický preklad, je viac emocionálne sploštený. Roháček to s citovosťou a zemitosťou možno až preháňa...

Myslím, že najrozumnejšie je ctiť si prácu oboch prekladateľov, či preklad. skupiny. Keď sa niekto upísal jednému prekladu a zatracuje druhý, nie je to dobré - zbytočne to vnáša rozkol.

Aby človek poriadne pochopil niektoré pasáže, je najlepšie zabrúsiť aj do gréčtiny. Ono totiž niektoré slová majú aj viac významov. Napríklad minule som narazil na jeden anglický preklad J21:16 - "Kŕm moje ovce"

Tak ako je to v skutočnosti? Pas, alebo kŕm?
Starogrécke slovo boscó znamená: Pásť,kŕmiť.

Tu je háčik - slovenské pásť má význam viesť niekoho, aj kŕmiť.

Takže preklad: Pas moje ovečky je síce správny, ale môže sa zneužiť. Pán Ježiš poveril Petra, aby kresťanov živil a nie dirigoval a zastrašoval, ako sa zneužíva.

Všimnite si, že na prvom koncile v Jeruzaleme mal posledné slovo Jakub (Skutky 15:13).

A potom sa ešte apoštoli uzniesli vyslať misionárov - spoločne. Peter predtým navrhoval, a vyznával, že ho Boh povolal, aby: "pohania z mojich úst počuli evanjelium a aby uverili." - čiže, aby ich sýtil slovom.

Pripomínam, že Evanjelium na rozdiel od zákona oslobodzuje.

Aby nedošlu ku nedorozumeniu

Nechcel som písť proti teológom an blok, ale proti hriechu vyvyšovania svojej charizmy. To sa deje aj citovým ľuďom, stretol som sa s tým. (alebo aj citovému teológovi Schleiermacherovi :-) )

Ku Roháčkovi ma ešte napadlo:

Lukáš 14:27  Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.

On Niesol naozajstný kríž pre Krista - preklad Biblie mu nikto neplatil, (kým ho robil-určite) určite musel investovať do literatúry... Dokonca bol neprávom väznený...

Roháčkov preklad

Roháčkov preklad je fajn. Je jeden z mnohých, ktoré máme na Slovensku. Každý má svoje čaro. Dokonca zaujímavý je aj Preklad nového sveta Svätých písiem. :-)
Kedysi existoval v našej cirkvi časopis ... Viera a veda? Neviem už názov, kto vie, nech opraví! Vyšli iba dva ročníky. Ale bolo to práve v dobe, keď vyšiel (alebo krátko potom) Roháčkov preklad. Škoda, že nemám ten časopis, raz som ho čítal v ktorejsi knižnici. Tam bol dosť dlhý výklad, prečo evanjelici neprijali tento preklad. Ale nepamätám si z toho veľa.
Problémom bolo iste to, že vychádzal z kruhu Modrého kríža, to je pre našu cirkvi dodnes dosť boľavý a nevyriešený problém.
Ďalšie bolo to, že Roháček prekladal sám. Iste, cítil potrebu vydať Bibliu konečne po slovensky (K. Royová sa k nemu dostala potom, ako 49-krát prečítala Bibliu v kraličtine, toto bol jej 50-ty krát!). Na takéto dielo sa všeobecne očakáva skôr tím, ktorý spoločnými silami pôjde smerom dopredu.
Najviac zazlievanou vecou prekladu je jeho verné pridržiavanie sa originálu. To by bol na prvý pohľad nepochopiteľný dôvod, veď to rpedsa tak má byť, aby sme sa držali originálu. Problém je však v inej logike gréčtiny (resp. hebrejčiny /či prekladal aj z aramejčiny, neviem/) a slovenčiny. Preto je bežnému človeku Roháčkova Biblia ťažko zrozumiteľná. Slovosled mnohých viet verne kopíruje pôvodný jazyk, hoci my máme iné zákonitosti (porovnaj narp. angličtinu a slovenčinu, aj to sú jazyky s odlišnou logikou, no menej odlišnou, ako je v porovnaní s hebrejčinou).
Niektoré slová treba tiež v niektorých rečiach dobre upraviť, aby sa im dalo dobre v danej reči rozumieť. (Napr. Wicclifovci uvádzajú príklad odkiaľsi z Papuy či odkiaľ, ako mali probém preložiť: "Keď si prosí rybu, či mu podá hada?" Mt 7,10 Domordci zareagovali: "No a čo? Keď nemá rybu, tak si môže opiecť hada." Oni hady bežne jedia. Ale Pán Ježiš to myslel inak!) Na to sa musí prihliadať. Vernosť originálu je dobrá, ale aby to boo zrozumiteľné. Myslím, že vo filme Luther je to pekne vysvetlené, keď Luther na Wartburgu prekladá Bibliu a hovorí, že nie je dôležité, či presne preložíš to slovo, ale je dôležité, aby si zachytil ten pravý zmysel. Kritici toto vytýkajú Roháčkovi. Ostatné preklady, pokiaľ viem, prihliadajú na miestne obyčaje, aby bolo Slovo čo najviac jasné každému, aj začínajúcemu čitateľovi bez nejakej predošlej prípravy typu: "toto a toto musíš tak a tak rozumieť".
Myslím, že to je tiež Lutherov výrok, že každý preklad je vlastne výkladom Písma.
Čo sa týka toho, že Roháček prekladal zadarmo: Neviem, ako vznikli ostatné preklady, ale väčšinou vznikajú z dobrej vôle prekladateľa (Viklef, Luther a iní), mnohí teológovia aj dnes, ktorí ovládajú Písmo v pôvodine, majú svoje vlastné preklady. (Napr. vyučujúci na fakulte vo svojich skriptách používali svoje preklady.) Ale ich nevydávajú.
Prosím, neberte, že som nejaký kritik prof. Roháčka a že som proti jeho prekladu. To vôbec nie. Je pravda, že používam radšej náš oficiálny, ale dosť často siaham aj po iných. Roháčkov si vysoko vážim a považujem ho za jeden z prekladov Písma - a výraz "preklad Písma" už má svoju hodnotu.

Roháček

Mne sa Roháčkov preklad už nevidí byť vhodný do dnešnej doby. Sú tam výrazy ktoré sa len veľmi málo , alebo už vôbec nepoužívajú. I keď Bibliu v tomto preklade mnohí používajú aj dnes, myslím , že naša nová evanjelická je omnoho lepšia aj keď tiež sa tam nájdu chyby.
Na svoju dobu bol, ale Roháčkov preklad veľkým a požehnaným dielom.Klobúk dolu.

Roháčkov preklad biblie 1974

Rád by som sa opýtal, k čomu može slúžiť napríklad takáto biblia, darovaná do katolíckej rodiny? Aký iný účel môže spĺňať tákáto publikácia? Podľa akého kľuča mi z nej vyčítali,že bola darovaná z nenávisti k záhube rodiny? Za každú odpoveď ďakujem...

hm

Nerozumiem stopercentne Vašim otázkam. Povedal Vám ktosi, že keď ju darujete (darovali ste) do katolíckej rodiny, tak je to akt nenávisti?

Ak Vás zaujíma, či je Roháčkov preklad vhodným darom do katolíckej rodiny, tak si myslím, že odpoveď je "skôr nie". Napr. keby som ju dostal ja, tak by som nebol nijako nadšený. Hoci študujem Sväté Písmo, stačí mi mať doma RKC, Slovenský ekumenický preklad a Jeruzalemskú Bibliu. Toto sú preklady, ktoré by mala mať katolícka rodina, ktorá sa vážne zaujíma o štúdium Písma. Kto si ho číta tak bežne, tak mu samozrejme stačí RKC preklad. Ak niekto chce porovnať konkrétnu stať alebo formuláciu a túži po ďalších prekladoch, tak ich pohodlne nájde na internete.

Keby ste chceli obdariť katolícku rodinu kvalitným prekladom Svätého Písma, tak navrhujem podarovať im Jeruzalemskú bibliu. Roháčkov preklad je protestantský a tak môže byť vnímaný negatívne v určitom prostredí. Ako keby ste chceli takýmto darom "obracať" na inú vieru. Jeho negatívom okrem archaického jazyka je aj to, že v ňom nie sú (alebo áno?) deuterokánonické knihy (v protestantskom prostredí označované ako apokryfy). A napríklad taká kniha Sirach je veľmi cenným čítaním. V katolíckom prostredí je obľúbená a v Roháčkovi ju nenájdu.

Majte sa pekne :)

Marana tha!

Darovanie biblie....

Som zhrozená z Vašich odpovedí.....Ako môže, "niekto" darovať BIBLIU (Slovo BOŽIE) z nenavistí alebo  so zlým umyslom ublížiť ????? To nemyslíte vážne ! Už to, že daruje práve "BIBLIU" je dobrým umyslom. Čo i len jediným nazretím do nej, môže človek, len získať.  Zlý človek, ani nevie, čo je biblia....Darovať "niečo", čo je tak vzácne, múdre a nevyčerpateľné, t.j. Slovo nášho Boha  je vzácnosťou.  Je úplne jedno, v akom je preklade. Z každého prekladu sa da poučiť. Každý sme iný, prežívame rôzné životné situácie a preto nemôžeme vedieť, čo koho osloví v daný čas. Prijmime každú bibliu tak, že cez ňu nás oslovuje SÁM PÁN svojím presvätým slovom. A toto nemôže byť zlé. Som presvedčená, že každý preklad hovorí o tom istom, len rôzným podaním, vyjadrením - písali ju rôzní ľudia v rôznom časovom období. Každý vytláčok sa dial s Božím vedomím a dava nám možnosť, aby sme múdre srdce získali, veď je to reč Božia. Je to kniha kníh, cez ktorú k nám hovorí SÁM milujúci BOH. A je tu ešte Duch sv., ktorí oživuje. Nechajme to na Neho, neškatuľkujme, neobmedzujme, iba tým "jedným smerom", ktorý podľa nás je ten jediny správny. Nechajme človeku slobodnú vôľu, tak ako nám ju zanechal Pán.  Nechajme konať Boha. On vie, čo s kým urobiť. On jediný vidí do našich sŕdc.

Čítať viacero prekladov znamená získať rozhľad a známosť. Čítať jeden preklad je mať klapky na očiach....

Keby som ja dostala BIBLIU ako dar a je úplne jedno, kto by ju vydal, bola by som nadšená a bol by to pre mňa ten najvzácnejší a najhodnotnejší dar, aký by som kedy dostala. Nevadilo by mi, že by bola aj desiata v poradí. Veľmi by som sa jej potešila. 

 

Biblia z nenávisti

Vašej otázke som pochopil tak,že  tú Bibliu ste dostali darom, a keďže to nie je ,,katolícky preklad,, vadí to niekomu vo vašej  rodine a berie to ako prostriedok k vašej konverzii do inej cirkvi a tým aj k duchovnému rozdvojeniu či rozvráteniu vašej rodiny. Alebo druhá možnosť je , že ste ju darovali do kat. rodiny a niekto z nej vám to vyčítal.

Ja si myslím, že keď človek dostane do daru Sväté Písmo, určite to nie je z nenávisti, ani sa tým nenaznačuje , že treba konvertovať. Veď je to Božie Slovo a to treba prijať z vďakou. Pred časom som dostal do daru Bibliu- katolícky preklad a nijako to našu rodinu nerozvrátilo. Je zaujímavé prečítať si aj z tej, a aj z inej Biblie, lebo rozmanitosť prekladu obohacuje. Dobrý je aj ekumenický preklad. Mám doma aj starú evanjelickú Bibliu ktorej súčasťou sú aj Apokrify. Čo sa týka Roháčkovho prekladu, skutočne bol vo svojej dobe vzácny (niektorí známi nedajú ani teraz dopustiť na práve tento preklad), teraz by som však preferoval evanjelický preklad, lebo v Roháčkovom sú fakt niektoré slová už zastaralé a hlavne mladej generácii dosť ťažko zrozumiteľné, ak nie aj nezrozumiteľné.

Ale odbočil som od vašej otázky. Moja odpoveď znie, že Biblia (akákoľvek) nemôže byť darovaná k rozvratu rodiny, ale naopak, len k jej jednote a duchovnému rozkvetu. Kto Vám hovorí opak, nech porozmýšľa či je skutočne veriaci kresťan.

úmysel a čin

Darovať Bibliu je dobré, ale nedá sa vylúčiť, že to niekto robí so zlým úmyslom. Spomeňte si na Flp 1,15-17, kde Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí hlásajú Krista z nevraživosti, závisti a chcú mu tým spôsobiť súženie. Ak niekto dokáže ohlasovať Krista s tým, že to má komusi ublížiť, tak darovať Bibliu s postrannými úmyslami nie je nič neuveriteľného.

Preto nesúhlasím s Vašim posledným odstavcom.

Marana tha!

najprv poklona

Klobuk dolu, ked dakto dace take kvalitne zvladne.

A pokial ide o moj sukromny nazor, tak ako stary zastanca pokroku a noviniek jednoznacne uprednostnujem Kralicke vydanie.

podla mna nie je pre bezneho cloveka prakticky

Precital som skoro vstky slovenske preklady a aj par ceskych a anglickych a moj subjektivny dojem je ze tento preklad nie je moc prakticky. Vela ludi okolo mna ho pouziva ale skor z citovych dovodov a tradicie ako realnych argumentov. Vacsina argumentov je v rovine ze je velmi presnym prekladom s cim absolutne nesuhlasim. Presnost prekladu z jazyka do jazyka sa neda posudzovat syntakticky teda ci sedi slovosled slov ci sa pouziva rovnaky tvar slova, pocet slov  ako v prekladanom texte. Neviem posudit ci to tak je v Rohackovy lebo neovladam ani grectinu ani hebrejcinu ale zastancovia tohto prekladu to tak radi traduju ako dokaz kvality.

Z mojho pohladu je kavlitou prekladu prave zachovanie vyznamu -  semantiky textu a nie syntaktickych struktur. Co teda pri roznych vlastnostiach jazykov (flektivnost, slovna zasobe,  etc)  je velmi tazke a aj ked nemozem posudzovat zdrojove texty tak je pre mna nepochopitelne ako sa da nieco semanticky dobre prelozit a zaroven zachovat sntakticke crty. Netvrdim ale ze to nie je mozne v niektorych pripadoch, kazdopadne to neviem v danom pripade posudit.

Co vsak posudit viem je ze dany preklad podla mna vo vela veciach nie je po slovensky (slovosled, vymyslene nove slova/vyrazi, etc) a preto ho povazovat ze slovensky preklad je podla mna nespravne. Ak niekto pouziva septuagintu a vidi v Rohackovom preklade urcite znaky ekvivalencie je to mozno zaujimave ale naco mu je preklad ak moze studovat rovno zdrojovy text. Moze to pomoct ak ma clovek problem s prekladom ale myslim ze na to su lepsie moznosti.

A pre bezneho cloveka co o zdrojovych textoch moc nevie musi byt podla mna Rohackov preklad matuci lebo nie je celkom po slovensky a teda pohopit ho je tazsie a co je pre mna podstatne je lahsie nieco chybne interpretovat. V tom vidim najvacsi problem daneho prekladu.

Chapem historicku dolezitost Rohackovho prekladu, hlavne pre urcite komunity a teda aj urcitu spatost s nimi ale pre realne chapanie je uz aj jazyk biblie sam o sebe dost tazky pre slovakov kvoli inemu kulturnemu a historickemu kontextu (semitska kultura, niekolko tisic rokov dozadu, nejasne idioma, etc). A preto stazovat si to alebo zvysovat riziko zleho pochopenie mi pripada nie celkom vhodne.

V zhrnuti povazujem preklad za

  • nie celkom slovensky
  • preklad jedneho cloveka ktory nebol odbornik na preklad Biblie
  • nie semanticky presny (to je len pocit ze je viac podobne automatickemu prekladu slov ako realnemu prekladu textu)

Rohačkov preklad

ak sa teda mozem pripojit tak na rohackov preklad nedam dopustit, je doslovny, ano casto nezrozumitelny ale pod vedenim ducha svateho rozumiem vsetkemu, nemam problem, doma sme mali katolicky preklad a ked som potom porovnavala par vesrov s prekvapenim som zistila ze par slov chyba, v jednom dokonca par versov!!

evanielicke preklady aj ekumenicke su velmi lahko citatelne..

hadat sa tu ale o tom ktora biblia je lepsia a ktora nie je blbost, Biblia je len jedna, je len Jedna Bozia pravda, je len Jedno Bozie slovo a "gro" je v kazdom preklade ok..  Bozie slovo sa stava zivym a cez neho sa stava vztah s Bohom ozajstnym, nie len povrchnym, ale krasnym, rastucim a naplnujucim ducha a srdce. A je jedno v ktorom preklade a cez ktore slova sa nam Boh zacne zivo prihovarat. Mne sa to stalo pri Rohackovom preklade, kazdemu v inom. Boh je len jeden. A mat vztah s nim je uzasny.

A este k tomu darovaniu Roh.prekladu do katolickej rodiny., Nejdem tu rozoberat preco su katolici katolici a preco maju popridavanych xy veci do ucenia ale to ze brala ta rodina dar Bozieho slova ako urazku ci co, je len prejavom ich pocitu nadradenosti voci inym.. Ziadna cirkev nie je uplne tip top, katolici majo popridavanych vela veci, pridavanie do ucenia Biblia vylucuje, evanielici tiez, jehovisti maju odobrate, to Boh tiez zakazuje.. cirkev je telo Kristovo, ak s laskou prijimame slovo Bozie  a prijimame Bozie slovo, sme sami cirkvou. Pridavat a odoberat nemame pravo, ani verit bludom ludi sa neoplati, len verit Bohu ano.. A potom clovek zisti kde je pravda, a ze je len jedna.. uzasna, velka, naplnujuca, ziva..  nadhera..

Popridavane a pouberane

 Zaujimave, ked sa takto zautoci, bolo by napisat aj nejake dokazy, veci, ktore jedni (evanjelici) popridavali a druhi (jehovisti) pouberali.. Ci resp. menovat aj tie druhe cirkvi, kedze ani jedna nie je tip top... Bez tych konkretnych veci je to zatial iba JPP, nie Jozo Procko pokusa, ale to druhe ... Na vsetko pekne zautocime a potom si povieme, ze my (pl. majestaticus) sme tu skutocnu, jedinu pravdu dosiahli... 

Alebo to cele zle citam a mam to chapat tak, ze ... "pridavanie do ucenia Biblia vylucuje, evanielici tiez" ... evanjelici tiez vylucuju (ako Biblia, tak aj evanjelici) pridavanie do ucenia? ;-)

Potom som ticho ako myš. :-DD 

Este k tomu prekladu katolickemu - par versov chybalo?? Nevies tiez konkretizovat, bolo by to zaujimave vediet, o ktore verse ide.

Inak na Slovensku máme tých prekladov uz pozehnane - ak dobre pocitam, 7. A to som si mozno na niektory nespomenul..

 

často nezrozumiteľný, ale...

"pod vedením ducha svatého rozumiem všetkému". ?

           To prvé sedí. Je často nezrozumiteľný . To druhé "rozumieem všetkému" by bolo treba doložiť svedectvom-dvoch-troch svedkov, lebo inak musíme ísť vyvetrať...

             To tretie  je sektárska mantra, ktorá popiera, že prekladateľská komisia Evanj. cirkvi nemala dar Ducha Svätého, lebo toho má vraj len  Roháček a tí, čo uznávajú len jeho preklad.

 To je aj jediný dôvod, prečo sa vždy znova otvára v cirkvi téma : roháček, hoci je v podsatte iba historikum, tak ako všetky iné staršie preklady napr.aj Kralický.

              Peknou ilustráciou je  vyššie uvedený postoj Mira Iliasa... a jeho sústavnú atakovanie ECAV.