Samaritán Domov sociálnych služieb so sídlom v Galante Clementisove sady 903/4

Prevádzka Samaritán sídli v prízemnej časti 2 podlažnej budovy, riešenej bezbariérovo. V súčasnosti má kapacitu 34 obyvateľov.
K dispozícií je 15 jednolôžkových izieb,
4 dvojlôžkové a 3 izby s intenzívnou starostlivosťou (1x 3 lôžková a 2x 4 lôžková).
Súčasťou zariadenia je kuchyňa, jedáleň a knižnica s čitateľským kútikom.
Skladové priestory sú umiestnené v hospodárskej časti budovy.
Práčovňa a sušiareň sa nachádzajú v samostatnej budove.
Samaritán má výhodnú polohu, na železničnú a autobusovú stanicu je 5 minút cesty, do mesta 5 minút, do evanjelického kostola 5 minút a do katolíckeho kostola 10 minút.
Veľký rozľahlý areál s kvetinovou úpravou umožňuje obyvateľom na odpočinkových miestach tráviť príjemné chvíle na čerstvom vzduchu.