Začínajú prázdniny

30. júna. 2016|0 Comments

Dnes je 30. jún – posledný deň školského roku. Žiaci i učitelia sa tešia na oddych. Za všetku pomoc i požehnanie v školskom roku 2015/16 patrí vďaka a chvála Najvyššiemu. I počas prázdnin treba pamätať […]

Kázání o lidské přirozenosti

29. júna. 2016|0 Comments

První čtení: Genesis 1,26 – 31: „I řekl Bůh: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i […]

Prečo sa má chodiť na hrad Branč ?

29. júna. 2016|0 Comments

Dňa 5.júla sa opäť konajú spomienkové slávnosti na evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade Branč a nielen na hrade Branč.

Zamyslime sa nad utrpením evanjelických martýrov, hlavne vo väznici Leopoldov, kde bola väznená väčšina evanjelických […]

Fenomén Futbal

28. júna. 2016|0 Comments

Fenomén Futbal

Začiatok tohtoročného leta sa uskutočňuje v hviezdnom znamení futbalu. Na mape hviezdnej oblohy by sme toto znamenia zatiaľ nenašli, ale inak sa s ním stretáme všade. Fenomén Futbal zaujal opäť celú Európu, súčasne aj […]

Evanjelici v Rusku majú starosti z nového zákona proti terorizmu

27. júna. 2016|0 Comments

24. júna 2016 ruský parlament schválil rad protiteroristických zákonov. Evanjelicko-luteránska cirkev v európskej časti Ruska (ELKER)  vyjadruje k nim starosti. Masívne obmedzujú prácu cirkvi. Niektoré nariadenia sa priamo dotýkajú cirkví a náboženských spoločností. V budúcnosti napr. […]

Veľký prorok Ján Krstiteľ

24. júna. 2016|0 Comments

Dnes je 24. júna, deň pamiatky proroka , martýra , pripravovateľa cesty Pre Pána, kazateľa a krstiteľa, ktorý si nedával pred ústa obrúsok, hovoril priamo a otvorene karhal hriechy, priestupky ľudí i tých najvyšších. Veď nakoniec […]

V Poľsku otvorili najväčšie ev. zborové centrum

23. júna. 2016|0 Comments

12. júna 2016 biskup Evanjelickej cirkvi v Poľsku Jerzy Samiec slovom Božím a modlitbou posvätil najväčšie zborové evanjelické centrum v Poľsku. Nachádza sa v centre mesta Vratislav (Wroclaw). V stredisku sa nachádza konferenčná sála pre 100 osôb, […]

Slávnosť v meste Vyborg, Rusko

20. júna. 2016|0 Comments

Vyborg je mesto v Petrohradskej oblasti. Leží 130 km severozápadne od Petrohradu, má okolo 80 tisíc obyvateľov. V meste je cirkevný zbor ELCIR  (Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie v Rusku), ktorý má 200 členov, dvoch pastorov a […]

Synoda pravoslávnych cirkví na Kréte

20. júna. 2016|0 Comments

Atény 20. júna (TASR) – Na gréckom ostrove Kréta sa v nedeľu začalo historické stretnutie predstaviteľov všetkých pravoslávnych cirkví sveta, a to napriek neúčasti predstaviteľov ruského pravoslávia, informovala agentúra AP.

Ekumenický pravoslávny patriarcha a konštantínopolský arcibiskup […]

Harrison opäť zvolený za prezidenta LCMS v USA

18. júna. 2016|0 Comments

Prezident (biskup) Matthew C. Harrison Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA  (LCMS)  bol po tretí raz zvolený v tejto funkcii. Vyslovilo sa zaňho 56,96% odovzdaných hlasov. Voľby sa konali od 11. do 14. júna 2016 […]

Martin Junge potvrdený vo funkcii pre ďalšie obdobie

18. júna. 2016|0 Comments

Farár Martin Junge, 54 -ročný teológ z Chile, bol 16. júna 2016 jednomyseľne opäť zvolený za generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve. Junge pracuje v SLZ od roku 2000. 49 delegátov Rady SLZ, ktorá zasadá […]

Kostnická iskrička – 11

17. júna. 2016|0 Comments

Prečo sa z ctiteľov Božieho zákona stali Boží bojovníci ?

Kto by nepoznal husitský chorál, mohutnú pieseň: ”Kdož jsú Boží bojovníci a zákona Jeho, prostež od Boha pomoci a úfejtež v Neho, že konečne vždycky s […]

SLZ vypisuje súbeh o miesto kazateľa na VZ v máji 2017 vo Windhoeku, Namíbia

16. júna. 2016|0 Comments

Svetový luteránsky zväz (SLZ) vypisuje súbeh o miesto mladého kazateľa/ky  na 12. Valnom zhromaždení tejto organizácie 16. mája 2017 pri záverečných službách Božích v Windhoek, Namíbia. Podmienky: ordinovaný/á farár/ka luteránskej cirkvi, ktorá je členkou SLZ , farár/ka má byť narodený/á […]

Kostnická iskrička -10

15. júna. 2016|0 Comments

Reformný program Husov a ctiteľov Božieho zákona

V sedemnástej kapitole spisu O cirkvi Ján Hus predložil program svojej “strany” v štyroch bodoch: ”Naša strana nemá v úmysle zvádzať ľud od pravej poslušnosti, ale aby bol jeden […]

Rastie počet divákov televízie Bibel v Nemecku

14. júna. 2016|0 Comments

V Nemecku je v prevádzke už niekoľko rokov kresťanský televízny vysielač TV Bibel. Ako na zhromaždení tejto spoločnosti v Hamburgu 10. júna 2016 povedal prevádzkový vedúci Matthias Brender , stúpol priemerný denný počet divákov tejto stanice […]

Stretnutie spevokolov MYS

14. júna. 2016|0 Comments

V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v evanjelickom kostole v Myjave stretli členovia spevokolov Myjavského seniorátu (MYS) a ich fanúšikovia. Prítomných na úvod privítal domáci br. farár S. Mišiak. Potom sa […]

Videnie Luthera a reformácie očami (nielen) talianskej historičky

13. júna. 2016|0 Comments

V dnešnom 13. júna 2016 rannom českom vysielaní rádia Vatikán som si o. i. vypočul aj tento príspevok z cyklu cirkev a svet. Pretože v poslednom čase to nie je ojedinelý takýto náhľad v katolíckych […]

Tomáš Tyrlík je novým biskupom Sliezskej ev. a. v. cirkvi v ČR

10. júna. 2016|0 Comments

V Tŕinci zasadala v dňoch 3. a 4. júna 2016 synoda SCEAV v ČR. Na programe o. i. bola aj voľba nového biskupa cirkvi. Zvolený bol Tomáš Tyrlík . Za neho hlasovalo 46 synodálov, 9 boli […]

Dvojité jubileum evanjelikov v Eritrei

10. júna. 2016|0 Comments

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Eritrei Temesghen Berhane a viceprezident tejto cirkvi Rev. Habtom Tewolde navštívili Svetový luteránsky zväz v Ženeve. Pri tejto príležitosti oznámili, že ich cirkev bude oslavovať nielen 500. výročie reformácie , ale […]

Pozónisti Nemecka v Drážďanoch

7. júna. 2016|0 Comments

V sobotu 4. júna 2016 sa v hlavnom meste Saska  Drážďanoch zišlo na svojom celonemeckom stretnutí 17.500 hudobníkov. Boli to osoby od osem do 80 rokov, i celé rodiny. Mottom stretnutia bolo: ” Výdych nahor”. […]

Zahraničná lotyšská cirkev zakladá prepošstvo v Lotyšsku

7. júna. 2016|0 Comments

Po druhej svetovej vojne lotyšskí emigranti , ktorí ušli spod sovietskej nadvlády  v Lotyšsku na Západ, založili zahraničnú cirkev. Zbory sú nielen v Západnej Európe, ale aj v Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a na […]

V Lotyšsku synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi odmietla ordinovať ženy

7. júna. 2016|0 Comments

Synoda  Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Lotyšsku schválila rozhodnutie počtom hlasov 201 z  282 , že v tejto cirkvi sa nebude uplatňovať ordinovanie žien za duchovných. V tejto cirkvi sa ženy ordinovali v rokoch 1975 – 1985 […]

Kresťania zo Severnej Kórey v MR

2. júna. 2016|0 Comments

23.-26. mája 2016 sa v Maďarsku na pozvanie Ekumenickej rady cirkví MR nachádzala na návšteve skupina 20 mladých kresťanov pôvodom zo Severnej Kórey, teraz žijúca v jednom kresťanskom zbore v Južnej Kórei. Severná Kórea je ateistický […]

Celopoľská olympiáda evanjelickej mládeže

2. júna. 2016|0 Comments

26.-29. mája 2016 sa v Mikolowie konala Celopoľská olympiáda evanjelickej mládeže. Prišli družstvá zo zborov i združené tímy seniorátov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: starší a mladší muži a podobne staršie a mladšie ženy. Na programe […]

Cirkevné zbory

Stretnutie spevokolov MYS

14. júna. 2016|0 Comments

V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v evanjelickom kostole v Myjave stretli členovia spevokolov Myjavského seniorátu (MYS) a ich fanúšikovia. Prítomných na úvod privítal domáci br. farár S. Mišiak. Potom sa […]

  • IMG_2422.JPG

Čo je dobré?

9. apr. 2016|0 Comments

Žd 13, 2O – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a […]

  • img_0587-1.jpg

Vítame vzkrieseného Pána

9. apr. 2016|0 Comments

Zj 1, 4 – 8: “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho,ktorý je, ktorý bola ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša […]

Otvorenie denného stacionára v Skalici

5. jan. 2016|0 Comments

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár […]

Zo sveta

Evanjelici v Rusku majú starosti z nového zákona proti terorizmu

27. júna. 2016|0 Comments

24. júna 2016 ruský parlament schválil rad protiteroristických zákonov. Evanjelicko-luteránska cirkev v európskej časti Ruska (ELKER)  vyjadruje k nim starosti. Masívne obmedzujú prácu cirkvi. Niektoré nariadenia sa priamo dotýkajú cirkví a náboženských spoločností. V budúcnosti napr. […]

V Poľsku otvorili najväčšie ev. zborové centrum

23. júna. 2016|0 Comments

12. júna 2016 biskup Evanjelickej cirkvi v Poľsku Jerzy Samiec slovom Božím a modlitbou posvätil najväčšie zborové evanjelické centrum v Poľsku. Nachádza sa v centre mesta Vratislav (Wroclaw). V stredisku sa nachádza konferenčná sála pre 100 osôb, […]

Slávnosť v meste Vyborg, Rusko

20. júna. 2016|0 Comments

Vyborg je mesto v Petrohradskej oblasti. Leží 130 km severozápadne od Petrohradu, má okolo 80 tisíc obyvateľov. V meste je cirkevný zbor ELCIR  (Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie v Rusku), ktorý má 200 členov, dvoch pastorov a […]

Synoda pravoslávnych cirkví na Kréte

20. júna. 2016|0 Comments

Atény 20. júna (TASR) – Na gréckom ostrove Kréta sa v nedeľu začalo historické stretnutie predstaviteľov všetkých pravoslávnych cirkví sveta, a to napriek neúčasti predstaviteľov ruského pravoslávia, informovala agentúra AP.

Ekumenický pravoslávny patriarcha a konštantínopolský arcibiskup […]

História

Prečo sa má chodiť na hrad Branč ?

29. júna. 2016|0 Comments

Dňa 5.júla sa opäť konajú spomienkové slávnosti na evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade Branč a nielen na hrade Branč.

Zamyslime sa nad utrpením evanjelických martýrov, hlavne vo väznici Leopoldov, kde bola väznená väčšina evanjelických […]

500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

24. mája. 2016|0 Comments

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016)

INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.

 Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 […]

Pravi a nepraví reformátori cirkvi

30. jan. 2016|0 Comments

Webový portál www.postoy.sk priniesol veľmi kontroverzný rozhovor pod titulom Mojou úlohou je korigovať dezinterpretácie pápeža Františka. Autorom rozhovoru s britským spisovateľom, novinárom a publicistom Austenom Inereighom je Bohumil Petrík. Tá kontroverznosť je na začiatku rozhovoru. […]

Pápež František príde do Lundu , Švédsko

27. jan. 2016|0 Comments

Ako sme už písali, 31. okt. 2016 na Pamiatku reformácie sa budú v meste Lund, Švédsko, konať slávnostné služby Božie k 500. výročiu Reformácie a 70. výročiu založenia SLZ v tomto meste. Na tieto slávnosti […]

Liturgia

Pozónisti Nemecka v Drážďanoch

7. júna. 2016|0 Comments

V sobotu 4. júna 2016 sa v hlavnom meste Saska  Drážďanoch zišlo na svojom celonemeckom stretnutí 17.500 hudobníkov. Boli to osoby od osem do 80 rokov, i celé rodiny. Mottom stretnutia bolo: ” Výdych nahor”. […]

Znovu bolo v Štokholme Te deum

26. apr. 2016|0 Comments

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, […]

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

15. jan. 2016|0 Comments

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete […]

Evanjelické služby Božie počas Vianoc v rozhlase a televíziách

18. dec. 2015|0 Comments

Štedrý večer 24. decembra 2015 : Rádio Regina BA, BB, KE o 16.05 hodine z ev. a. v. kostola v Ružomberku

Televízia  TA3 o 17.00 hodine z ev. a v. kostola v Trnave

slávnosť vianočná 25. decembra […]