Božia milosť a výstraha

27. júla. 2016|0 Comments

    Božia milosť a výstraha

V jednom Krste, v jednom slove

zroď v nás, Bože, sily nové –

s Tebou v pravde večnej splynúť,

v bludoch žitia nezahynúť,

ísť jak svedčí; kráčať cestou,

chovať dušu Tvojou zvesťou…

To daj všetkým, […]

Cestou – necestou (1)

26. júla. 2016|0 Comments

Ako som v Španielsku zatvoril dvere do EÚ

Začali sa školské prázdniny, dni dovoleniek a cestovania. Je tu možnosť navštíviť miesta známe, ale aj spoznať a skúsiť niečo nové. Zážitky pri cestách do zahraničia sú často […]

Poďakovanie za školský rok

26. júla. 2016|0 Comments

                                         Poďakovanie za školský rok

2 M 20, 12:

 „Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin“!

Milé deti, milí rodičia, bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

V dnešnú nedeľu prichádzame poďakovať Pánu Bohu […]

600.rokov od upálenia Hieronyma Pražského -dokončenie

22. júla. 2016|0 Comments

  Hieronym v Oxforde

Bol to práve Oxfod, na ktorý sa stále upierali oči celého kresťanského sveta, pretože tam stále svietilo svetlo pravej lásky k Bohu, ktoré zažal “evanjelický doktor”  Ján Viklef  (John Wycliff ). Českí […]

Štatistika našej partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku

18. júla. 2016|0 Comments

Krajinský biskup Otto July oznámil, že v minulom roku 2015 bol počet krstov a prístupov do cirkvi vyšší ako rok predtým. Poďakoval sa všetkým aktivistom, ktorí cirkvi pomáhali prácou, v diskusných skupinách , modlitbami a […]

Predstavitelia európskych cirkví u slovenského predsedníctva Rady EU

15. júla. 2016|0 Comments

V utorok 12.júla 2016 predpoludním  v Bratislave delegácia vedená slovenským štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ivanom Korčokom prijala zástupcov Konferencie európskych cirkví (CEC) a Komisie biskupských konferencií krajín Európskej spoločenstva (COMECE).

Stretnutie slovenského predsedníctva Rady Európskej únie […]

Zomrel profesor Nandrásky

14. júla. 2016|0 Comments

Dňa 11.7.2016 zomrel profesor ThDr. Karol Nándraský, dlhoročný vyučujúci na ev. Bohosloveckej fakulte vo veku nedožitých 89. Posledná rozlúčka sa bude konať v utorok 19.7.2016 o 11.00 v bratislavskom krematóriu.

130 rokov ELCPNG – Evanjelicko – luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney

14. júla. 2016|0 Comments

8.-10. júla 2016 boli na štadióne Sira Igantiusa Kilageho v Lae oslavy 130. výročia  založenia ELVPNG a 40. výročie jej samostatnosti. 12. júla 1886 prišiel nemecký misionár Johannes Flierl na východnú časť ostrova a založil […]

Severskí biskupi sa stretli vo Visby, Švédsko

14. júla. 2016|0 Comments

V meste Visby, na švédskom ostrove Gotland v Baltickom mori. sa stretli biskupi evanjelicko-luteránskych cirkví piatich severských krajín, Islandu, Nórska, Švédska, Fínska a Dánska. Biskupi riešili otázky migrantov, kultúrneho dedičstva, cirkvi a spoločenstva. Biskupi severských […]

Skončil sa Evanjelizačný týždeň v Dziengielowe, Poľsko

13. júla. 2016|0 Comments

Pod heslom “Pritúlení” sa 10. júla 2016 skončil deväťdňový evanjelizačný týždeň v poradí už 67.  Organizátori venovali pozornosť na silu potešenia, ktorú možno získať zo vzťahu medzi človekom a Bohom a vzájomne medzi ľuďmi. Hlavným […]

Stretnutie kresťanov v Budapešti

13. júla. 2016|0 Comments

Od 7. do 10. júla 2016 sa v hlavnom meste MR Budapešti konalo stretnutie kresťanov pod názvom “Vy ste soľ zeme” Mt 5. Hostiteľkou a organizátorkou bola Evanjelická cirkev v Maďarsku spolu s Ekumenickou radou […]

Zhromaždenie mladých evanjelikov v USA

11. júla. 2016|0 Comments

Od 12. júla do 3. augusta 2016 sa skupina mládeže z Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK) zúčastní na Národnom zhromaždení mládeže Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS) v New Orleanse, Louisiana, USA. Očakáva sa účasť do […]

Kemping pre ev. mládež v Litve bude rozšírený

11. júla. 2016|0 Comments

Evanjelická cirkev v Litve prikúpila pozemok pre rozšírenie plochy doterajšieho mládežníckeho kempu vo Vanagai  2,09 ha.  Tento kemp ev. mládeže je veľmi vyhľadávaný, teraz môže byť tu vybudované a vystrojené kempovanie pre ďalšie osoby. Financie na […]

Posvätili nový lut. chrám sv. Marka v Kijeve, Ukrajina

8. júla. 2016|0 Comments

V nedeľu 19. júna 2016 bola v Kijeve, na ulici Turgenivskij 24, slávnosť posviacky nového chrámu sv. Marka cirkevného zboru Vzkriesenia Ukrajinskej luteránskej cirkvi. Posviacku vykonal biskup tejto cirkvi Vjačeslav Horpynčuk za asistencie početného duchovenstva. […]

V Belgicku zasadala Európska luteránska konferencia

8. júla. 2016|0 Comments

Od  1. do 5. júna 2016 v Antwerpách, Belgicko, zasadala Európska luteránska Konferencia (ELC). Témou tohto 24. stretnutia bolo “Reformácia vtedy a dnes”. Konferenciu zorganizovali zástupcovia členských cirkví ELC z Belgicka, Dánska,Anglicka, Francúzska a Nemecka. […]

Zasadnutie evanjelických teologických fakúlt Južnej Európy vo Francúzsku

6. júla. 2016|0 Comments

Od 23 . do 25 . júna  sa v Séte vo Francúzsku konalo zasadnutie evanjelických (protestantských) teologických fakúlt Južnej Európy. 22 účastníkov z  Montpellier, Neuchâtel, Lausanne, Lissabonu, Straßburg, Rímu, Ženevy, Paríža, Madridu a Brusselu riešilo aktuálny spoločenský vývoj, ako […]

Adorjáni Dezso Zoltán na ďalšie roky biskupom v Rumunsku

6. júla. 2016|0 Comments

30. júna 2016 volebná komisia Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rumunsku otvorila volebné obálky zo všetkých 41 cirkevných zborov a zistila, že doterajší biskup Adorjáni Dezso Zoltán bol jednomyseľne bez protihlasov, či zdržania sa  opätovne zvolený za […]

600. rokov od upálenia Hieronyma Pražského v Kostnici

6. júla. 2016|0 Comments

Ešte dobre nevychladla zem po Husovej hranici za mestom Kostnica, keď na tom istom mieste vzplanula hranica nová, na ktorej bol z rozhodnutia Kostnického koncilu upálený druhý český martýr, žiak a priateľ Husov, magister Hieronym […]

Štatistika návštevnosti evanjelik.sk

1. júla. 2016|0 Comments

Máj 2016
počet návštev: 3150
počet užívateľov: 2222
zobrazených stránok: 12692
zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,93
priemerný čas návštevy: 1,47min
podiel nových vs. pravidelných návštev: 42%/58%

Jún 2016
počet návštev: 2475
počet užívateľov: 1674
zobrazených stránok: 7892
zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,19
priemerný čas návštevy: […]

  • img_1404.jpg

Začínajú prázdniny

30. júna. 2016|0 Comments

Dnes je 30. jún – posledný deň školského roku. Žiaci i učitelia sa tešia na oddych. Za všetku pomoc i požehnanie v školskom roku 2015/16 patrí vďaka a chvála Najvyššiemu. I počas prázdnin treba pamätať […]

Kázání o lidské přirozenosti

29. júna. 2016|0 Comments

První čtení: Genesis 1,26 – 31: „I řekl Bůh: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i […]

  • data_299

Prečo sa má chodiť na hrad Branč ?

29. júna. 2016|0 Comments

Dňa 5.júla sa opäť konajú spomienkové slávnosti na evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade Branč a nielen na hrade Branč.

Zamyslime sa nad utrpením evanjelických martýrov, hlavne vo väznici Leopoldov, kde bola väznená väčšina evanjelických […]

Fenomén Futbal

28. júna. 2016|0 Comments

Fenomén Futbal

Začiatok tohtoročného leta sa uskutočňuje v hviezdnom znamení futbalu. Na mape hviezdnej oblohy by sme toto znamenia zatiaľ nenašli, ale inak sa s ním stretáme všade. Fenomén Futbal zaujal opäť celú Európu, súčasne aj […]

Evanjelici v Rusku majú starosti z nového zákona proti terorizmu

27. júna. 2016|0 Comments

24. júna 2016 ruský parlament schválil rad protiteroristických zákonov. Evanjelicko-luteránska cirkev v európskej časti Ruska (ELKER)  vyjadruje k nim starosti. Masívne obmedzujú prácu cirkvi. Niektoré nariadenia sa priamo dotýkajú cirkví a náboženských spoločností. V budúcnosti napr. […]

Cirkevné zbory

Zomrel profesor Nandrásky

14. júla. 2016|0 Comments

Dňa 11.7.2016 zomrel profesor ThDr. Karol Nándraský, dlhoročný vyučujúci na ev. Bohosloveckej fakulte vo veku nedožitých 89. Posledná rozlúčka sa bude konať v utorok 19.7.2016 o 11.00 v bratislavskom krematóriu.

Stretnutie spevokolov MYS

14. júna. 2016|0 Comments

V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v evanjelickom kostole v Myjave stretli členovia spevokolov Myjavského seniorátu (MYS) a ich fanúšikovia. Prítomných na úvod privítal domáci br. farár S. Mišiak. Potom sa […]

  • IMG_2422.JPG

Čo je dobré?

9. apr. 2016|0 Comments

Žd 13, 2O – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a […]

  • img_0587-1.jpg

Vítame vzkrieseného Pána

9. apr. 2016|0 Comments

Zj 1, 4 – 8: “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho,ktorý je, ktorý bola ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša […]

Zo sveta

Štatistika našej partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku

18. júla. 2016|0 Comments

Krajinský biskup Otto July oznámil, že v minulom roku 2015 bol počet krstov a prístupov do cirkvi vyšší ako rok predtým. Poďakoval sa všetkým aktivistom, ktorí cirkvi pomáhali prácou, v diskusných skupinách , modlitbami a […]

Predstavitelia európskych cirkví u slovenského predsedníctva Rady EU

15. júla. 2016|0 Comments

V utorok 12.júla 2016 predpoludním  v Bratislave delegácia vedená slovenským štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ivanom Korčokom prijala zástupcov Konferencie európskych cirkví (CEC) a Komisie biskupských konferencií krajín Európskej spoločenstva (COMECE).

Stretnutie slovenského predsedníctva Rady Európskej únie […]

Severskí biskupi sa stretli vo Visby, Švédsko

14. júla. 2016|0 Comments

V meste Visby, na švédskom ostrove Gotland v Baltickom mori. sa stretli biskupi evanjelicko-luteránskych cirkví piatich severských krajín, Islandu, Nórska, Švédska, Fínska a Dánska. Biskupi riešili otázky migrantov, kultúrneho dedičstva, cirkvi a spoločenstva. Biskupi severských […]

Stretnutie kresťanov v Budapešti

13. júla. 2016|0 Comments

Od 7. do 10. júla 2016 sa v hlavnom meste MR Budapešti konalo stretnutie kresťanov pod názvom “Vy ste soľ zeme” Mt 5. Hostiteľkou a organizátorkou bola Evanjelická cirkev v Maďarsku spolu s Ekumenickou radou […]

História

  • data_299

Prečo sa má chodiť na hrad Branč ?

29. júna. 2016|0 Comments

Dňa 5.júla sa opäť konajú spomienkové slávnosti na evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade Branč a nielen na hrade Branč.

Zamyslime sa nad utrpením evanjelických martýrov, hlavne vo väznici Leopoldov, kde bola väznená väčšina evanjelických […]

500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

24. mája. 2016|0 Comments

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016)

INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.

 Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 […]

Pravi a nepraví reformátori cirkvi

30. jan. 2016|0 Comments

Webový portál www.postoy.sk priniesol veľmi kontroverzný rozhovor pod titulom Mojou úlohou je korigovať dezinterpretácie pápeža Františka. Autorom rozhovoru s britským spisovateľom, novinárom a publicistom Austenom Inereighom je Bohumil Petrík. Tá kontroverznosť je na začiatku rozhovoru. […]

Pápež František príde do Lundu , Švédsko

27. jan. 2016|0 Comments

Ako sme už písali, 31. okt. 2016 na Pamiatku reformácie sa budú v meste Lund, Švédsko, konať slávnostné služby Božie k 500. výročiu Reformácie a 70. výročiu založenia SLZ v tomto meste. Na tieto slávnosti […]

Liturgia

Pozónisti Nemecka v Drážďanoch

7. júna. 2016|0 Comments

V sobotu 4. júna 2016 sa v hlavnom meste Saska  Drážďanoch zišlo na svojom celonemeckom stretnutí 17.500 hudobníkov. Boli to osoby od osem do 80 rokov, i celé rodiny. Mottom stretnutia bolo: ” Výdych nahor”. […]

Znovu bolo v Štokholme Te deum

26. apr. 2016|0 Comments

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, […]

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

15. jan. 2016|0 Comments

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete […]

Evanjelické služby Božie počas Vianoc v rozhlase a televíziách

18. dec. 2015|0 Comments

Štedrý večer 24. decembra 2015 : Rádio Regina BA, BB, KE o 16.05 hodine z ev. a. v. kostola v Ružomberku

Televízia  TA3 o 17.00 hodine z ev. a v. kostola v Trnave

slávnosť vianočná 25. decembra […]