500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

24. mája. 2016|0 Comments

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016)

INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.

 Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 […]

Slávnosť Svätej Trojice

21. mája. 2016|0 Comments

22. mája 2016 väčšina kresťanov  podľa liturgického kalendára slávi Svätú Trojicu. Ide o slávnosť – vyvrcholenie Vianoc, Veľkej noci a Turíc. Slávnosť nám prikazuje oslavovať Trojjediného Boha : Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a Ducha Svätého […]

Rozhovory severských lut. diecéz a nemeckých a anglických luteránov

20. mája. 2016|0 Comments

13. a 14. apríla sa v hlavnom meste Fínska Helsinkách konali rozhovory reprezentantov Spoločenstva severských diecéz a Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) a Evanjelicko-luteránskej cirkvi Anglicka (ELCE). Zástupcovia jednotlivých cirkví predstavili štruktúru a stanovy […]

Medaila Martina Luthera pre katolíckeho biskupa

19. mája. 2016|0 Comments

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) sa rozhodla za príkladné ekumenické vzťahy v Nemecku a za zbližovanie oboch konfesií vyznamenať medailou Martina Luthera mohučského biskupa, dlhoročného predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, kardinála Karla Lehmanna. Lehmann bude prvým katolíckym […]

Duchovné podujatia v Nemecku na Turíce pod holým nebom

19. mája. 2016|0 Comments

V Nemecku nepovšimnuté médiami na Turíce desiatky tisíce kresťanov sa zúčastnili konferencií, zväčša  evanjelikálneho smeru . Cieľom bolo posilniť osobnú vieru. Na viac než 20 regionálnych cirkevných dňoch, stretnutí  mládeže a misijných festivaloch usporiadatelia rátali s viac ako 45.000 návštevníkmi. Vzhľadom […]

Potrebujeme Svätého Ducha

14. mája. 2016|0 Comments

Tohto roku nám Turíce pripadli na 15. a 16. mája 2016. Sv.Duch ako tretia osoba Boha nás o . i.  osvecuje , posväcuje a v pravej viere zachováva. Sám Pán Boh od nás vyžaduje posvätenie. […]

Posolstvo prezidentov SRC ku Svätodušným sviatkom 2016

12. mája. 2016|0 Comments

Drahí bratia a sestry vo viere,

V mene Trojjediného Boha a v  mene predsedu Svetovej rady cirkví,pozdravujeme vás všetkých, ktorí slávime narodeniny cirkvi na Turíce.

Ohromení a prekvapení, pýtali sa, “či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú […]

  • img_1435.jpg

Vstúpenie – Deň víťazstva

9. mája. 2016|0 Comments

Keď vozvýš vstupuješ,

daj slovo zvestovať,

a vieru utvrdiť

a vieru zachovať.

Ó, Kriste, dopraj nám,

v čom srdca potreba,

a potom zdvihni nás

ta, k sebe do neba. Amen (MR)

Lk 24, 50- 53:

“Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky […]

Ježiš nezostal bezdomovec

9. mája. 2016|0 Comments

                       Ježiš nezostal bezdomovec

Ef 1,2O – 23:

“Túto moc dokázal na Kristu, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, nad všetky kniežatstvá, mocnosti, […]

Kristival v Karlsruhe, Nemecko

6. mája. 2016|0 Comments

Tisíce mladých kresťanov Nemecka sa zišlo večer 4. mája 2016 v Karlsruhe na otváracích službách Božích podujatia s názvom Kristival. Kristival bude trvať 5  dní a má tému ” Ježiš zmieruje”. Na kongrese mladých , […]

Bludné učenie biskupa Ulricha v Nemecku

6. mája. 2016|0 Comments

Farár Jochen Teuffel v cirkevnom zbore Voehringen/Iller zakázal kázať  vedúcemu biskupovi VELKD a krajinskému biskupovi zo Schwerinu Gerhardovi Ulrichovi  v kostole tohto cirkevného zboru. Dôvodom je biskupovo  veľkonočné posolstvo uverejnené v novinách Evangelische Zeitung z […]

Pozvanie na Košariská a Bradlo

3. mája. 2016|0 Comments

Dnes, 3.mája 2016 koná sa – tak ako každoročne – pietna spomienka na gen.M.R.Štefánika na Službách Božích na Košariskách o 16.30. Po ich skončení slávnosť pokračuje kladením vencov na Bradle.

 

Modliba pri spomienke na MRŠ

3. mája. 2016|0 Comments

Modlitba ( kolekta)  pri spomienke na MRŠ v Košariskách

 

Milostivý a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti úprimne /

že si nám býval príbytkom od pokolenia do pokolenia .//

Ďakujme Ti pri dnešnej spomienke za to, že si

aj náš národ […]

Prvá konferencia konfesijných luteránov v Latinskej Amerike

3. mája. 2016|0 Comments

23 mužov z ôsmich rozličných krajín sa zúčastnilo na prvej regionálnej konferencii Latinskej Ameriky. Konferencia CELC – Confessional Evangelic Lutheran Conference , Konfesionálna Evanjelicko-luteránska konferencia sa konala od 2. do 7. apríla 2016 v Medelíne, […]

Teologický seminár v Bielorusku

3. mája. 2016|0 Comments

Od 21. do 23. apríla 2016 sa v bieloruskom meste Bobruisk stretlo 15 pastorov, diakonov a vedúcich zborov takmer všetkých cirkevných zborov Nezávislej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Bieloruska na teologickom seminári. Ako referenti vystúpili farár SELK z […]

ŠULEK, BOHUSLAV KAROL DRAHOTÍN

2. mája. 2016|0 Comments

200.výročie narodenia Bohuslava Drahotína Šuleka

                   

( *22. 4.1816 Sobotište  –  + 30.11.1895 Záhreb)

 

Evanjelické fary a kňazské rodiny dali cirkvi i nášmu národu mnohé významné osobnosti, ktoré […]

ROY, VLADIMÍR

2. mája. 2016|0 Comments

                         Vladimír Roy – spomienka pri 80.výročí smrti

(17.4.1885 – 6.2.1936)

 

S úctou a obdivom sa zastavujeme pri 80. výročí smrti významného slovenského básnika Vladimíra Roya. […]

Nedeľa Rogate – modlite sa

1. mája. 2016|0 Comments

Rogate – Modlite sa

Ty ujistils´ nás , Hospodine,

že vyslyšíš nás dozaista,

keď duch náš povznesie sa  k trónu

vo svätom mene Jezu Krista.

Hľa, v tomto mene prichodíme,

ó, vyslyš prosby, vyslyš vzdychy,

daj nám  do sŕdc vieru,

daj, Hospodine preveliký! Amen (MR)

 2 […]

Národný hrdina M.R.Štefánik

30. apr. 2016|0 Comments

Národný hrdina generál dr.M. R.Štefánik  a jeho mausoleum na Bradle

(  Vladimír Roy: )

I.

Tu orlom z hniezda vyletel

Na krídlach ducha po oblohu,

V hviezd svetoch hľadajúc svoj cieľ.

Hviezdoslav

 

Medzi najvýznamnejších géniov a hrdinov ľudstva patria tie vynikajúce osobnosti, ktoré zanechali po sebe nielen tvorbu […]

4. generálna synoda ELKRAS

30. apr. 2016|0 Comments

Rok 2016 je pre dejiny evanjelikov v Rusku  veľmi významný. Uplynulo 440 rokov od jestvovania luteranizmu v Rusku. Aj napriek všeličomu, čo sa za toto obdobie udialo, zvesť Božieho slova trvá dodnes. Tento rok bol […]

Carl XVI. Gustaf sa dožíva 70 rokov

28. apr. 2016|0 Comments

Jeho kráľovské Veličenstvo, švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf sa 30. apríla t. r. dožíva okrúhleho jubilea – 70 rokov. Pri tejto príležitosti sa po celý týždeň od pondelka do soboty konajú v Štokholme podujatia:

pondelok : […]

Znovu bolo v Štokholme Te deum

26. apr. 2016|0 Comments

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, […]

Zomrel biskup Manaz Buthelezi

26. apr. 2016|0 Comments

Svetový luteránsky zväz (SLZ) so zármutkom oznamuje, že 20. apríla t.r. v Južnej Afrike zomrel vo veku 81 rokov emeritný biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Južnej Afrike Manas Buthelezi, bývalý dlhoročný viceprezident SLZ. Buthelezi bol význačný teológ […]

Zástupcovia EBF UK v Maďarsku

26. apr. 2016|0 Comments

V dňoch 19. a 20. apríla 2016 v rámci pravidelných návštev fakúlt navštívila štvorčlenná delegácia EBF UK v Bratislave Evanjelickú teologickú univerzitu v Budapešti (EHE). Delegáciu viedol dekan Lˇ. Batka. Na týždenných službách Božích s […]

Cirkevné zbory

  • IMG_2422.JPG

Čo je dobré?

9. apr. 2016|0 Comments

Žd 13, 2O – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a […]

  • img_0587-1.jpg

Vítame vzkrieseného Pána

9. apr. 2016|0 Comments

Zj 1, 4 – 8: “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho,ktorý je, ktorý bola ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša […]

Otvorenie denného stacionára v Skalici

5. jan. 2016|0 Comments

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár […]

  • ludovit-stur

PAVEL ČENDEKOVIČ – Štúrov verný priateľ

10. dec. 2015|0 Comments

(* 10. 3. 1804 – + 26. 12. 1855) – V jubilejnom roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra viackrát bolo zdôraznené, že syn evanjelického učiteľa z Uhrovca patrí k najvýznamnejším osobnostiam nášho národa. S úctou sme si […]

Zo sveta

500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

24. mája. 2016|0 Comments

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016)

INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.

 Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 […]

Rozhovory severských lut. diecéz a nemeckých a anglických luteránov

20. mája. 2016|0 Comments

13. a 14. apríla sa v hlavnom meste Fínska Helsinkách konali rozhovory reprezentantov Spoločenstva severských diecéz a Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) a Evanjelicko-luteránskej cirkvi Anglicka (ELCE). Zástupcovia jednotlivých cirkví predstavili štruktúru a stanovy […]

Medaila Martina Luthera pre katolíckeho biskupa

19. mája. 2016|0 Comments

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) sa rozhodla za príkladné ekumenické vzťahy v Nemecku a za zbližovanie oboch konfesií vyznamenať medailou Martina Luthera mohučského biskupa, dlhoročného predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, kardinála Karla Lehmanna. Lehmann bude prvým katolíckym […]

Duchovné podujatia v Nemecku na Turíce pod holým nebom

19. mája. 2016|0 Comments

V Nemecku nepovšimnuté médiami na Turíce desiatky tisíce kresťanov sa zúčastnili konferencií, zväčša  evanjelikálneho smeru . Cieľom bolo posilniť osobnú vieru. Na viac než 20 regionálnych cirkevných dňoch, stretnutí  mládeže a misijných festivaloch usporiadatelia rátali s viac ako 45.000 návštevníkmi. Vzhľadom […]

História

500. výročie reformácie – zájazd po stopách Martina Luthera

24. mája. 2016|0 Comments

PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA (10.– 14. 08. 2016)

INTERMAP s.r.o. Gajova 11, 811 09 Bratislava, tel. 08 5292 3959, 5263 5241, mobil: 0903 312 921, e-mail: intermap@intermap.sk, web: www. intermap.sk.

 Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 […]

Pravi a nepraví reformátori cirkvi

30. jan. 2016|0 Comments

Webový portál www.postoy.sk priniesol veľmi kontroverzný rozhovor pod titulom Mojou úlohou je korigovať dezinterpretácie pápeža Františka. Autorom rozhovoru s britským spisovateľom, novinárom a publicistom Austenom Inereighom je Bohumil Petrík. Tá kontroverznosť je na začiatku rozhovoru. […]

Pápež František príde do Lundu , Švédsko

27. jan. 2016|0 Comments

Ako sme už písali, 31. okt. 2016 na Pamiatku reformácie sa budú v meste Lund, Švédsko, konať slávnostné služby Božie k 500. výročiu Reformácie a 70. výročiu založenia SLZ v tomto meste. Na tieto slávnosti […]

Archeológovia našli pečať judského kráľa Hiskiu

4. dec. 2015|0 Comments

Izraelskí archeológovia oznámili, že pri vykopávkach pod Chrámovou horou v Jeruzaleme našli pečať judského kráľa Hiskiu. Je to prvé historické potvrdenie biblických správ o tomto judskom kráľovi. Hiskia vládol asi od 727 do 698 roku […]

Liturgia

Znovu bolo v Štokholme Te deum

26. apr. 2016|0 Comments

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, […]

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

15. jan. 2016|0 Comments

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete […]

Evanjelické služby Božie počas Vianoc v rozhlase a televíziách

18. dec. 2015|0 Comments

Štedrý večer 24. decembra 2015 : Rádio Regina BA, BB, KE o 16.05 hodine z ev. a. v. kostola v Ružomberku

Televízia  TA3 o 17.00 hodine z ev. a v. kostola v Trnave

slávnosť vianočná 25. decembra […]

Mária v našich adventných piesňach 

15. dec. 2015|0 Comments

K našim adventným piesňam bohatého obsahu a s náležitou úctou k panne Márii patria aj zvláštne, osobité a krásne adventné nápevy. Všetky môžeme s duchovným úžitkom spievať aj v tohtoročnom advente.

ESP č.4, v.2: 
( Nápev: Veríme […]